CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÚ BÌNH HOLDINGS

PHU BINH HOLDINGS INVESTMENT.,JSC