CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÚ BÌNH GROUP

PHU BINH GROUP INVESTMENT.,JSC

Giảm phí thẩm định quảng cáo hoá chất, chế phẩm diệt khuẩn y tế từ tháng 4/2020

Theo quy định mới của Bộ Tài chính, phí thẩm định xác nhận nội dung quảng cáo hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế được điều chỉnh giảm từ 1 triệu đồng/hồ sơ xuống còn 600.000 đồng/hồ sơ.
 
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 11/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 278/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế.
Theo đó, Thông tư 11 điều chỉnh một số mức phí thẩm định cấp tiếp nhận, nhập khẩu, xuất khẩu, xác nhận trong lĩnh vực chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong gia dụng và y tế.
 
 
Cụ thể, đối với Thẩm định cấp giấy phép khảo nghiệm hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế: Mức phí hiện hành theo quy định tại Thông tư 278 là 2 triệu đồng/hồ sơ sẽ được điều chỉnh lên mức 3,5 triệu đồng/hồ sơ.
Đối với Thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng, y tế: Trường hợp Thẩm định cấp mới, mức phí hiện hành 8 triệu đồng/hồ sơ sẽ được điều chỉnh lên mức 11 triệu đồng/hồ sơ; trường hợp Thẩm định gia hạn thì mức phí 1 triệu đồng/hồ sơ tăng lên thành 4 triệu đồng/hồ sơ.
 
Riêng đối với Thẩm định xác nhận nội dung quảng cáo hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế, mức phí hiện hành 1 triệu đồng/hồ sơ sẽ giảm xuống còn 600.000 đồng/hồ sơ.
Thông tư 11 có hiệu lực thi hành từ ngày 06/4/2020.    

Tin khác