Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Phú Bình

Phu Binh Plastic Group Joint Stock Company

Nhựa Bình Minh lãi kỷ lục, mang gần 60% tài sản gửi ở ngân hàng

Với việc mang 2.035 tỷ đồng tiền gửi tại ngân hàng, chiếm 59% tổng tài sản, Nhựa Bình Minh đã thu về 88 tỷ đồng lãi tiền gửi sau 9 tháng đầu năm 2023.

Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (HoSE: BMP) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023 với doanh thu thuần đạt 926 tỷ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ. Giá vốn giảm 51% xuống 527 tỷ đồng.

 

Biên lợi nhuận gộp đạt 43%, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái và là mức cao nhất từ trước tới nay tính theo quý. Trong kỳ, các chi phí đều được tiết giảm. Khấu trừ các chi phí, Nhựa Bình Minh ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 209 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. 

Luỹ kế 9 tháng 2023, doanh thu thuần của công ty đạt 3.703 tỷ đồng, giảm 16%, lợi nhuận sau thuế 784 tỷ đồng tăng 75% so với cùng kỳ. Đây cũng là kỷ lục mới về lợi nhuận của Nhựa Bình Minh. So với kế hoạch, công ty đã thực hiện được 58% kế hoạch doanh thu, vượt 20% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Tại thời điểm 30/9/2023, tổng tài sản của Nhựa Bình Minh đạt 3.477 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm. Hàng tồn kho giảm 22% xuống 449 tỷ đồng. Công ty có 2.035 tỷ đồng tiền gửi tại ngân hàng, chiếm 59% tài sản. 9 tháng đầu năm nay, Nhựa Bình Minh thu về 88 tỷ đồng lãi tiền gửi và tiền cho vay.

Nợ phải trả của Nhựa Bình Minh là 512,4 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn 493 tỷ đồng, trong đó, công ty đi vay và nợ thuê tài chính chỉ hơn 55 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của công ty đạt 2.964 tỷ đồng, bao gồm 1.157 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển và 942 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Tháng 9 vừa qua, Nhựa Bình Minh bị Tổng cục Thuế xử phạt vi phạm hành chính và yêu cầu khắc phục hậu quả. Cụ thể, Nhựa Bình Minh đã bị cơ quan thuế kết luận là có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp quy định; Khai sai không dẫn đến thiếu số thuế giá trị gia tăng phải nộp.

Ngoài ra, công ty còn có tình tiết tăng nặng là vi phạm nhiều lần. Vì vậy, Nhựa Bình Minh bị áp dụng hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả là truy thu thuế với tổng số tiền hơn 8,66 tỷ đồng.

Cơ quan thuế yêu cầu ông Chaowalit Treejak là Tổng Giám đốc, đại diện cho Nhựa Bình Minh nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt. Nếu quá thời hạn thì sẽ bị cưỡng chế theo quy định.

Nhựa Bình Minh là doanh nghiệp trong nước, vốn đã được cổ đông lớn nắm quyền chi phối với tỉ lệ nắm giữ 55% vốn điều lệ là The Nawaplastic Industries (Saraburi) Co., Ltd - thành viên của Tập đoàn SCG đến từ Thái Lan.

Doanh nghiệp đến từ Thái Lan này trở thành cổ đông lớn của Nhựa Bình Minh từ đầu tháng 3/2012 sau khi chi ra khoảng 243 tỷ đồng, sở hữu 16,72% vốn điều lệ. Sau đó, tiếp tục nâng tỉ lệ sở hữu, trong đó có việc chi ra khoảng 2.300 tỷ đồng để mua lại 21,13 triệu cổ phiếu từ SCIC trong đợt đấu giá vào năm 2018, với giá trúng bình quân bằng giá khởi điểm 96.500 đồng/cổ phiếu

(Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/)

Tin khác