CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÚ BÌNH GROUP

PHU BINH GROUP INVESTMENT.,JSC

Nhập khẩu PVC thị trường Đài Loan tăng mạnh quý I

Trong 3 tháng đầu năm 2020, tình hình nhập khẩu nguyên liệu PVC vào Đài Loan tăng mạnh. Thống kê cho thấy, nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu PVC từ thị trường Đài Loan 3 tháng đầu năm 2020 đạt 36,9 nghìn tấn với trị giá 33,4 triệu USD, tăng mạnh 52,7% về lượng và tăng 46,5% về trị giá so với 3 tháng đầu năm 2019, chiếm tỷ trọng 18,9% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường Đài Loan. Giá nhập khẩu trung bình giảm 4,1%, đạt 904 USD/tấn.

Nhập khẩu nhựa PET từ thị trường Đài Loan 3 tháng đầu năm 2020 giảm 16,3% về lượng và giảm 33,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019, đạt 23,1 nghìn tấn với trị giá 20,5 triệu USD, chiếm tỷ trọng 11,9% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường này. Giá nhập khẩu trung bình giảm 20,6%, đạt 885 USD/tấn.

Nhập khẩu nhựa PS từ thị trường Đài Loan 3 tháng đầu năm 2020 tăng 15% về lượng và tăng 0,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019, đạt 20,5 nghìn tấn với trị giá 23 triệu USD, chiếm tỷ trọng 10,5% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường Đài Loan. Giá trung bình đạt 1.125 USD/tấn, giảm 12,4%.

Nhập khẩu nhựa PE 3 tháng đầu năm 2020 từ thị trường Đài Loan đạt 19,8 nghìn tấn với trị giá 21,8 triệu USD, tăng 9,6% về lượng nhưng giảm 2,9% về trị giá so với 3 tháng đấu năm 2019 và chiếm tỷ trọng 10,1% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường Đài Loan. Giá nhập khẩu trung bình đạt 1.102 USD/tấn, giảm 14,4%.

Nhập khẩu nhựa EVA từ thị trường Đài Loan 3 tháng đầu năm 2020 tăng 12,5% về lượng nhưng giảm 0,9% về trị giá so với 3 tháng đầu năm 2019, đạt 19,7 nghìn tấn với trị giá 33,7 triệu USD và chiếm tỷ trọng 10,1% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường Đài Loan. Giá nhập khẩu trung bình đạt 1.716 USD/tấn, giảm 11,9%.

Nhập khẩu nhựa PP 3 tháng đầu năm 2020 từ thị trường Đài Loan giảm 4,1% về lượng và giảm 8,1% về trị giá so với cùng kỳ cùng kỳ năm 2019, đạt 17,1 nghìn tấn với trị giá 20,4 triệu USD, chiếm tỷ trọng 8,7% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường Đài Loan. Giá nhập khẩu trung bình đạt 1.196 USD/tấn, giảm 4,2%.

Nhập khẩu nhựa ABS 3 tháng đầu năm 2020 từ thị trường Đài Loan đạt 14,5 nghìn tấn với trị giá 21,9 triệu USD, tăng 1,1% về lượng nhưng giảm 4,2% về trị giá so với 3 tháng đầu năm 2019, chiếm tỷ trọng 7,4% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường Đài Loan. Giá nhập khẩu trung bình đạt 1.507 USD/tấn, giảm 5,2%.

 

 

 

Tin khác